REKRYTOINTIREKISTERI

Rekisterinpitäjä

Data Cosmos Oy

Asemakatu 37, 90100 Oulu

puh: +358 8 3113080

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Harri Keskitalo

Asemakatu 37, 90100 Oulu

Sähköposti: harri(at)datacosmos.fi

Rekisterin nimi

Työhakemukset

Rekisterin käyttötarkoitus

Työhakemusten käsittely

Rekisterin sisältämät tiedot

Nimi

Yhteystiedot

Työhakemus ja siihen liittyvät tiedot

Muut työnhakijan antamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Työhakemuslomake sekä työhaastattelu ja hakemisprosessiin liittyvät sähköpostin vaihto.

Tietojen luovutus, siirto ja säilytys

Tietoja säilytetään ja käsitellään EU:n sisällä. Käsittely täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja Privacy Shieldin vaatimukset henkilötietojen käsittelystä. Tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille. Työhakemuksia säilytetään kahden vuoden ajan.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelimet täyttävät tietosuoja-asetuksen vaatimukset samoin kuin Privacy Shieldin vaatimukset. Tiedot siirretään aina salattuna. Tietoihin pääsevät vain sellaiset Data Cosmosksen työntekijät, joiden on työtehtäviensä vuoksi päästävä tietoihin.

Tarkastus- ja poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on tämän lisäksi oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisemista sekä tietojensa poistamista.